07 აგვისტო 2019
შსს შენობის
საზოგადოება

შსს შენობის "დასკოჩილი" ფასადი