ინფექციური საავადმყოფოდან ვრცელდება საგანგებო განცხადება გარდაცვლილი ადამიანის შესახება - "ინფორმაცია საქართველოში კორონავირუსით დაავადებული პაციენტის გარდაცვალების შესახებ, ტყუილია"

ინფორმაცია საქართველოში კორონავირუსით დაავადებული პაციენტის გარდაცვალების შესახებ, ტყუილიასა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

რო­გორც AMBEBI.GE-ს ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, ტყუ­ი­ლია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და ზო­გი­ერთ ინ­ტე­ნეტ­სა­იტ­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, თით­ქოს პა­ცი­ენ­ტი მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც ვირუ­სის მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ნიშ­ნე­ბი ჰქონ­და, გარ­და­იც­ვა­ლა.

ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში აცხა­დე­ბენ, რომ ამ ეტაპ­ზე კლი­ნი­კის ბოქ­სი­რე­ბულ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში მკურ­ნა­ლობს 9 პა­ცი­ენ­ტი, რო­მელ­თაც კვლე­ვე­ბის შე­დე­გად კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უდსტურ­დათ. მათ შო­რის 6 პა­ცი­ენ­ტი გუ­შინ შე­ვი­და.

რი­გით მე­ო­თხე პა­ცი­ენ­ტის, 44 წლის მა­მა­კა­ცის ჯან­მრთე­ლო­ბის
მდგო­მა­რე­ო­ბა სხვებ­თან შე­და­რე­ბით მძი­მეა, თუმ­ცა მის სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა და ის ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში შე­სა­ბა­მის მკურ­ნა­ლო­ბას გა­დის. იხილეთ სრულადскачать dle 11.3
> </div>
 
 
 

    
    
    <div class= 3 746 / 06 მარტი 2020"
სხვა სიახლეები
კომენტარები