სასიხარულო ინფორმაცია მთელი საქართველოსთვის, ახლახან გავრცელდა

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დაფუძნდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.“სახელმწიფოს მხრიდან შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელებისა და მოსახლეობის დასაქმების (მათ შორის ცირკულაური შრომით მიგრაციის) ხელშეწყობის მიზნით, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო”, – ვკითხულობთ დადგენილებაში.
ახლადდაფუძნებული სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლი, დებულების დამტკიცება და ხელმძღვანელი პირის დანიშვნა დაევალა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.
ამ დრომდე, ქვეყანაში შრომისა და დასაქმების პოლიტიკას სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებდა.скачать dle 11.3
> </div>
 
 
 

    
    
    <div class= 1 944 / 12 ოქტომბერი 2019"
სხვა სიახლეები
კომენტარები